Wymiany, zwroty i reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.
2. W przypadku wady fizycznej Produktów Klientowi przysługuje rękojmia w postaci usunięcia
wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy.
3. Reklamacje należy składać na adres pocztowy wskazany w Kontakcie.
4. Reklamowany Produkt należy dostarczyć wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem
reklamacyjnym.
5. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta.

Adres do zwrotów: 

Sklep Bajla Karolina Dziewiór
ul.Witolda 7 lok.13
26-600 Radom